Երկրաբնապահպանություն

Թվանիշ
ԻԴ.04.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Աշխարհագրական, Երկրաբանական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (տեխնիկական) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (երկրաբանական) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (աշխարհագրական) Դիտել