Մոտակա պաշտպանություններ

Դեկ. 02 2021
Բարձր գալակտիկական լայնություններում DFBS ուշ դասի աստղերի ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Դեկ. 03 2021
Արտակարգ իրավիճակներում դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացման մանկավարժական տեխնոլոգիաները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Դեկ. 04 2021
Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Դեկ. 08 2021
Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Դեկ. 09 2021
Դատական նախադեպը նորմատիվ կարգավորիչների համակարգում. պատմատեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Դեկ. 10 2021
Հետազոտություններ N-տեղակալված ցիկլիկ ամինների տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների բնագավառում ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Դեկ. 10 2021
Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունները ժամանակի գրաքննադատական մտքի գնահատմամբ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Դեկ. 14 2021
"Խելացի քաղաք" հայեցակարգը և XXI դարի քաղաքային տնտեսության կառավարման ռազմավարության հիմնախնդիրները (Երևան քաղաքի նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Դեկ. 15 2021
Մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Դեկ. 16 2021
Հանրահաշվական կորերի և n-անկախ բազմությունների վերաբերյալ Երևանի պետական համալսարան
Հաշվողական մաթեմատիկա
Ա.01.07
Դեկ. 16 2021
Հողալկալիական մետաղների սիլիկատների ցածր ջերմաստիճանային սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ
Անօրգանական քիմիա
Բ.00.01
Դեկ. 16 2021
Ներառական կրթության կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ հիմնական դպրոցում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Դեկ. 16 2021
Հասարակագիտական առարկաները՝ որպես ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության հիմք Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Դեկ. 17 2021
Ֆազզ-թեստավորման արդյունավետությունը բարձրացնող մեթոդների մշակում և իրականացում Երևանի պետական համալսարան
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Դեկ. 17 2021
Կանոնավոր արտահայտություններ՝ բազմաժապավեն վերջավոր ավտոմատների լեզուների համար Երևանի պետական համալսարան
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04