Մոտակա պաշտպանություններ

Մայ. 18 2021
Վարակի համաճարակաբանական հսկողության առանձնահատկություններն ու խնդիրները մանկական բազմապրոֆիլ ստացիոնարում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Մայ. 19 2021
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը Երևանի պետական համալսարան
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Մայ. 20 2021
Բյուզանդական X-XI դդ. պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հնագիտություն
Է.00.03
Մայ. 29 2021
Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանոմետրական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Հուն. 01 2021
Եվրոպական Միության ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության իրավական հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուն. 01 2021
Հայաստանի վարչական կառուցվածքը, իրավական կարգավիճակն ու նախարարական համակարգը 387-630-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Հուն. 03 2021
Ֆունկցիոնալ և օրգանական դիսպեպսիայի տարբերակիչ ախտորոշման նոր մոտեցում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Հուն. 08 2021
Պետական-մասնավոր գործընկերության արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորումը /ՀՀ նյութերով/ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուն. 08 2021
Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Հուն. 08 2021
Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ սիգարետի և սիգարի արտադրության ոլորտի կազմակերպություններում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուն. 08 2021
Ֆրոնտալ պոլիմերային եղանակով պոլիմերային կոմպոզիտների (հիդրոժելերի, գրադիենտային նոր նյութերի) սինթեզ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա
Ե.17.04
Հուն. 10 2021
Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը Ռուսաստանի Դաշնությունում
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուն. 10 2021
Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուն. 10 2021
Հետվնասվածքային սթրեսի դրսևորման առանձնահատկությունները անձի <<ես>> կառուցվածքում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Հուն. 11 2021
Էնանտիոմերապես հարստացված, չհագեցած, նոր α-ամինաթթուների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10