Պեպլոզյան Էլբիս Բարսեղի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-