Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու