Գրիգորյան Արամ Հարությունի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու