Հովհաննիսյան Գայանե Ռազմիկի, ԲանասիրականԳիտությունների դոկտոր