Պարկինսոնի հիվանդության ռոտենոնային մոդելի վրա Քուրքումինի նյարդապաշտպան ազդեցությունը և նրա վարքային դրսևորումները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2017

Հաստատված