Ֆունկցիոնալ և ախտաբանական որոշ գործընթացների ազդեցությունը օրգանիզմի ինտեգրատիվ ցուցանիշների վրա

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2017

Հաստատված