Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարդանյան (685.49 KB)
2019
Մերժված
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Կորյուն Աթոյան

Մասնագիտություն՝ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (Ը.00.02)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայ-Ռուսական համալսարան

Խորհուրդ`Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ՝ Վարդան Սարգսյան, Հրաչյա Օհանյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 11.07.2019