Խմորման ընթացքում ածխածնի աղբյուրների խառնուրդների օքսիդացումը ESCHERICHIA COLI-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Պ.Ա.Ղազարյանի կարծիքը
Պ.Ա.Ղազարյան (943.59 KB)
Ընդդիմախոս Հ. Հայրապետյանի կարծիքը
Հ. Հայրապետյան (807.62 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (1.15 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Միրզոյան (930.12 KB)