Խմորման ընթացքում ածխածնի աղբյուրների խառնուրդների օքսիդացումը ESCHERICHIA COLI-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ. Հայրապետյանի կարծիքը
Հ. Հայրապետյան (807.62 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Ա.Ղազարյանի կարծիքը
Պ.Ա.Ղազարյան (943.59 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (1.15 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Միրզոյան (930.12 KB)