Nostrification - 589

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Դիպլոմի տրման ամսաթիվը
Ավարտված

2019

Հաստատված