Անձի ձևավորման հիմնախնդիրը աշակերտական ինքնավարության համակարգում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1996

Հաստատված