Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Պ․Հարոյանի կարծիքը
Լ.Պ․Հարոյան (1.06 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Մ․Մանուկյանի կարծիքը
Մ.Մ․Մանուկյան (1.76 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.76 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Փահլևանյան (684.81 KB)