Նեյրոդեգեներացիայի և նեյրոպրոտեկցիայի մեխանիզմները ողնուղեղում փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված

2020

Ընդդիմախոս Ե.Կատունինայի կարծիքը
Ե.Կատունինա (292.65 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Ենկոյան (340.96 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Չավուշյան-Պապյանի կարծիքը
Վ.Չավուշյան-Պապյան (176.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Քնարյան (1.38 MB)