10-12 տարեկան ձյուդոիստների ֆիզիկական պատրաստության գործընթացի կատարելագործումը քրոսֆիթի տարրերի կիրառմամբ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ռ.Ազարյանի կարծիքը
Ռ.Ազարյան (226.19 KB)
Ընդդիմախոս Բ.Երիցյանի կարծիքը
Բ.Երիցյան (143.58 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ավետիսյան (366.93 KB)