Ալանինի կենսասինթեզին առնչվող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը Brevibacterium flavum-ի մոտ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1996

Հաստատված