Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորողների հոգեհուզական հիմնահարցերի և առողջական վիճակի հիգիենիկ բնութագիրը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն
ԺԴ.00.05
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Կ.Ավագյանի կարծիքը
Կ.Ավագյան (247.6 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Թադևոսյանի կարծիքը
Ա.Թադևոսյան (273.96 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ասլանյան (1.45 MB)