Մեդիակոմպետենցիայի ձևավորումը իրավագիտական կողմնորոշման անգլերենի դասընթացում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Լ.Հ.Ֆլջյանի կարծիքը
Լ.Հ.Ֆլջյան (1.43 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Ոսկանյանի կարծիքը
Ա.Ա.Ոսկանյան (637.53 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (600.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Առաքելյան (628.63 KB)