Մանկավարժական մասնագիտական ներուժի ձևավորման և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Մ.Մանուկյանի կարծիքը
Մ.Մ.Մանուկյան (1000.03 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Վ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա.Վ.Հովհաննիսյան (990 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.03 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ֆ.Հակոբյան (226.63 KB)