Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը գրական առնչություններ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Վ.Ռ.Գրիգորյանի կարծիքը
Վ.Ռ.Գրիգորյան (357.04 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ժ.Ղազարյանի կարծիքը
Լ.Ժ.Ղազարյան (883.63 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Սահակյան (1.68 MB)