Հայ Առաքելական եկեղեցու Իրանի թեմերը (պատմություն և արդիականություն)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Է․Մինասյանի կարծիքը
Է․Մինասյան (1.18 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Հարությունյանի կարծիքը
Ա․Հարությունյան.pdf (1.26 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (1.94 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Անդրիկյան (1.03 MB)