Երիտասարդ էրուպտիվ աստղերի ուսումնասիրություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Շտեռնբերգի անվան աստղագիտական ինստիտուտ, Մոսկվայի պետական համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Մանրամասն տեղեկատվություն

https://www.bao.am/staff/specialcouncil/AndreasyanHasmik/Andreasyan.php?lang=1

Ընդդիմախոս Կ.Գիգոյանի կարծիքը
Կ.Գիգոյան (230.75 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սահարյանի կարծիքը
Ա.Սահարյան (206 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Անդրեասյան (585.24 KB)