Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները ՀՀ քաղաքական գործընթացներում. հոգևոր անվտանգության հիմնախնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.01 MB)
Ընդդիմախոս Է.Ա.Քալանթարյանի կարծիքը
Է.Ա.Քալանթարյան (1.66 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Փ.Ենգոյանի կարծիքը
Ա.Փ.Ենգոյան (1.39 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Սիրանուշ Մելիքյան (716.67 KB)