Քաջարանի բացահանքի արտադրական գործընթացների պարամետրերի օպտիմալացումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում
ԻԴ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ս.Մամյանի կարծիքը
Ս.Մամյան (206.93 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Մանուկյանի կարծիքը
Լ.Մանուկյան (378.34 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Եղիազարյան (1.48 MB)