Կատարային ոսկրի ապաճի կանխարգելումը ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ ոսկրային հյուսվածքի կենսամեխանիկական հատկությունների հաշվառմամբ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Դ.Ենոքյանի կարծիքը
Հ.Դ.Ենոքյան (709.06 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Վ. Լալայանի կարծիքը
Կ.Վ. Լալայան (955.26 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.37 MB)