Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 16Ա-վ1 հրամանը

1. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 031 Մետալուրգիայի և նյութագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արամ Հայկազի Մինասյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.17.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 061 Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սամվել Գևորգի Բարդախչյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գևորգ Պարգևի Նազարյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արտակ Էդվարդի Ղազարյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հասմիկ Սամվելի Հովհաննիսյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 003 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նարինե Հարությունի Կարախանյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ֆրիդա Հմայակի Հակոբյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files