Պրոտոնային F0F1-աեֆազի և մրջնաթթուջրածինլիազի փոխազդեցությունը ածխածնի տարբեր աղբյուրների և դրանց խառնուրդների խմորման ընթացքում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Կ.Բ. Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Բ. Ենկոյան (891.08 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Զ.Փեփոյանի կարծիքը
Ա.Զ.Փեփոյան (493.85 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ (1.29 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Գևորգյան (1.19 MB)