Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 19Ա-վ1 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի  մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վազգեն Գագիկի Միքայելյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 047 Մեխանիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արման Սմբատի Շահինյանին ֆիզիկամաթեմատիկական  գիտությունների թեկնածուի (Ա.02.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 047 Մեխանիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արամ Հարությունի Գրիգորյանին ֆիզիկամաթեմատիկական  գիտությունների թեկնածուի (Ա.02.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում գործող ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Համիդ Հեյդարի Արիան Զադին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5 .Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արշակ Աշոտի Հովհաննիսյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 038 Էլեկտրատեխնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Տիգրան Էդուարդի Հակոբյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.09.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արման Աշոտի Աթանեսյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մանիկ Բենիամինի Գեմիլյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 027 Վիրաբուժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վահան Գագիկի Գևորգյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.15 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

10. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 045 Առողջապահության կազմակերպման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կարինե Սամվելի Քոչարյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.16 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

11. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հենրիկ Ալբերտի Խաչատրյանին  պատմական  գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

12. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Զավեն Շմավոնի Մկրտչյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

13. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 012 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աստղիկ Վալերիանի Սողոյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files