Մեղքի և պատժի համաչափության սկզբունքների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները սահմանադրական նոր կարգավորումների և Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Ա.Գ.Վաղարշյանի կարծիքը
Ա.Գ.Վաղարշյան (1.28 MB)
Ընդդիմախոս Ի.Վ.Սարգսյանի կարծիքը
Ի.Վ.Սարգսյան (1.03 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (881.76 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Վարդանյան (1.15 MB)