Կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ․Թադևոսյանի կարծիքը
Հ․Թադևոսյան (1.2 MB)
Ընդդիմախոս Ի․Կարապետյանի կարծիքը
Ի․Կարապետյան (1.2 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Թադևոսյան (998.76 KB)