Արտակարգ իրավիճակներում դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացման մանկավարժական տեխնոլոգիաները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Վերադարձ խորհուրդ

2021

Ընդդիմախոս Պ.Հ.Գևորգյանի կարծիքը
Պ.Հ.Գևորգյան (1.6 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.07 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Ալեքսանյանի կարծիքը
Ա.Ս.Ալեքսանյան (852.17 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ղարիբյան (373.71 KB)