Արտակարգ իրավիճակներում դպրոցականի անվտանգության մշակույթի զարգացման մանկավարժական տեխնոլոգիաները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Պ.Հ.Գևորգյանի կարծիքը
Պ.Հ.Գևորգյան (1.6 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.07 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Ալեքսանյանի կարծիքը
Ա.Ս.Ալեքսանյան (852.17 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ղարիբյան (373.71 KB)