Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 20Ա/Կ հրամանը

Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 10.09.2021թ. հ. 1 որոշումը.

1. Մանուկ Աշոտի Մկրտչյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի 30.08.2021թ. հ. 1 որոշումը.

1. Կարեն Նորիկի Կազումյանին - պարենամթերքների տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի 07.09.2021թ. հ. 1-09/21 որոշումը.

1. Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյանին - շինարարություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files