Մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա (587.77 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ռ.Մարտիրոսյանի կարծիքը
Ա.Ռ.Մարտիրոսյան (669.27 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գ.Ենգիբարյանի կարծիքը
Վ.Գ.Ենգիբարյան (593.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ղազարյան (304.86 KB)