Ներառական կրթության կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ հիմնական դպրոցում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Լ.Հ.Սարատիկյանի կարծիքը
Լ.Հ.Սարատիկյան (691.69 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Մ.Մանուկյանի կարծիքը
Մ.Մ.Մանուկյան (949.34 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.03 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Գրիգորյան (703.56 KB)