Գրաֆների միջակայքային ներկումներ նախապես տրված սահմանափակումներով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
,
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Պ.Պետրոսյանի կարծիքը
Պ.Պետրոսյան (177.74 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Կոնոնովի կարծիքը
Ա.Կոնոնով (264.86 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (244.2 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սահակյան (171.22 KB)