Կենսաազդանշանների հետազոտումը բարձր կարգի սպեկտրալ վերլուծության միջոցով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Բադալյանի կարծիքը
Հ.Բադալյան (138.26 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հախումյանի կարծիքը
Ա.Հախումյան (171.37 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (214.26 KB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Բ.Հովաննիսյան (645.91 KB)