Անդրադարձության և փոխադարձության կառույցների գործառական և գործաբանական հայեցակերպերը անգլերենում /հայերենի զուգադրությամբ/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան_1.pdf (1.31 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Գ. Բրուտյանի կարծիքը
Լ․Գ․ Բրուտյան.pdf (905.24 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ա. Վելյանի կարծիքը
Կ.Ա. Վելյան.pdf (818.86 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Բազիկյան (557.85 KB)