Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 1Ա/Կ հրամանը