Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 3Ա/Կ հրամանը