Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 4Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 23.12.2021թ. հ. 5 որոշումը.

1. Տիգրան Հայկի Ղանալանյանին - պատմագիտություն

2. Կատերինա Վանիկի Ալթունյանին - քաղաքագիտություն

3. Արփինե Համլետի Մադոյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան գիտական խորհրդի 27.12.2021թ. հ. 6 որոշումը.

1. Մարգարիտ Աշոտի Պետրոսյանին - քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 27.12.2021թ. հ. 4 որոշումը.

1. Անուշ Գագիկի Ասլիբեկյանին - արվեստագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի գիտական խորհրդի 14.12.2021թ. հ. 9 որոշումը.

1. Սերգեյ Ռաֆայելի Ասատուրյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files