Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 5Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 14.01.2022թ. հ. 6 որոշումը.

1. Վարդան Ստեփանի Ոսկանյանին - գրականագիտություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 11.01.2022թ. հ. 01-01/22 որոշումը.

1. Արտաշես Արսենի Մելիքյանին - կերպարվեստ մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files