Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 6Ա/Կ հրամանը

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 11.01.2022թ. հ. 01-01/22 որոշումը.

1. Տիգրան Միհրանի Սոսոյանին - կերպարվեստ

2. Իրինա Մանվելի Սիմոնյանին - ճարտարապետություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 27.01.2022թ. հ. 8 որոշումը.

1. Մարինե Արթուրի Կիրակոսյանին - քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 08.02.2022թ. հ. 8 որոշումը.

1. Մարիանա Ռաֆիկի Քոչարյանին - տնտեսագիտություն

2. Հասմիկ Միհրդատի Հարությունյանին - տնտեսագիտություն

3. Անահիտ Վանիկի Մկրտչյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին

Ավանդական բժշկության համալսարանի գիտական խորհրդի 27.12.2021թ. հ. 4 որոշումը.

1. Հայարփի Գևորգի Ջավրուշյանին - կենսաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files