Նյութափոխանակային փոփոխությունները և ԴՆԹ-ի կառուցվածքային վնասվածքները ռենտգենյան ճառագայթահարման ենթարկված C.guilliermondii NP-4 խմորասնկերում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Գ.Մարմարյանի կարծիքը
Գ.Մարմարյան (383.03 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (207.64 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ (388.07 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Ղազարյանի կարծիքը
Պ.Ղազարյան (299.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Մարության (1.46 MB)