Նյութափոխանակային փոփոխությունները և ԴՆԹ-ի կառուցվածքային վնասվածքները ռենտգենյան ճառագայթահարման ենթարկված C.guilliermondii NP-4 խմորասնկերում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (207.64 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Մարմարյանի կարծիքը
Գ.Մարմարյան (383.03 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ (388.07 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Ղազարյանի կարծիքը
Պ.Ղազարյան (299.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Մարության (1.46 MB)