Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Վ.Ա.Ներսիսյանի կարծիքը
Վ.Ա.Ներսիսյան (1.17 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ.Աբաջյանի կարծիքը
Ա.Հ.Աբաջյան (1.35 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.15 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ. Ենգոյան (733.43 KB)