Մանկամահացության սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրները և իրավիճակի վիճակագրական վերլուծությունը /ՀՀ տվյալներով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Մ.Քթոյանի կարծիքը
Ա.Մ.Քթոյան (1.29 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Բ.Բոստանջյանի կարծիքը
Վ.Բ.Բոստանջյան (1.47 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.68 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մովսիսյան (993.55 KB)