Կալցինեյրինի ակտիվությունը կանանց վերարտադրողական օրգանների քաղցկեղի պաթոֆիզիոլոգիայում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Զ.Հարությունյանի կարծիքը
Զ.Հարությունյան (199.25 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Ենկոյան (170.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Հովհաննիսյան (672.68 KB)