Կալցինեյրինի ակտիվությունը կանանց վերարտադրողական օրգանների քաղցկեղի պաթոֆիզիոլոգիայում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Կ.Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Ենկոյան (170.06 KB)
Ընդդիմախոս Զ.Հարությունյանի կարծիքը
Զ.Հարությունյան (199.25 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Հովհաննիսյան (672.68 KB)