Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 8Ա-վ1 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 009 Օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գրիշա Գագիկի Գասպարյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.02.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 041 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սամվել Մարտիրոսի Բարսեղյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files