Բուսական համակցված ցնդող եթերայուղերի հակաբակտերային, հակավիրուսային և իմունոմոդուլյատոր հատկությունների ուսումնասիրությունը IN VIVO և IN VITRO

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Զաքարյանի կարծիքը
Հ.Զաքարյան (94.58 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Մելիք-Անդրեասյանի կարծիքը
Գ.Մելիք-Անդրեասյան (287.95 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Բաբիկյան (885.36 KB)