Ներքին պետական պարտքի ազդեցությունը ֆինանսական համակարգի զարգացման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Լ.Հ.Գրիգորյանի կարծիքը
Լ.Հ.Գրիգորյան (384.28 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Մարգարյանի կարծիքը
Ա.Ս.Մարգարյան (1.5 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրոպական համալսարան (1.6 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Կարապետյան (767.26 KB)