Միխայիլ Տյուլպինի «Տվերի 1762-1823թթ. իրադարձությունների մասին տարեգրության» հասկացութային համակարգի առկայացման լեզվանշանագիտական միջոցները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Գավառի պետական համալսարան (819.5 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Բ.Մաթևոսյանի կարծիքը
Լ.Բ.Մաթևոսյան (447.01 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Գ.Վարդանյանի կարծիքը
Ա.Գ.Վարդանյան (475.57 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ե.Արեֆևա (805.47 KB)